ZAKRES USŁUG


Zakres usług naszej warszawskiej kancelarii prawnej obejmuje między innymi pełną obsługę spraw przed sądami powszechnymi wszystkich instancji na terenie kraju. Specjalizujemy się w następujących gałęziach prawa:

 

PRAWO CYWILNE

Rzetelna kancelaria adwokacka w centrum Warszawy, godnie reprezentująca interesy swoich Klientów. Prowadzimy:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku;
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja);
 • rozliczenia majątkowe osób żyjących w konkubinacie;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • odwołanie darowizny;

PRAWO RODZINNE

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Do najczęściej prowadzonych należą w szczególności:

 • sprawy o rozwód, separację;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • zasądzenie alimentów;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, przysposobienia;
 • ustalenia miejsca pobytu i kontaktów z dziećmi;

PRAWO KARNE

Od wielu lat przedmiotem naszych usług jest prawo karne, czyli obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, karnoskarbowego i o wykroczenia, a w szczególności:

 • przestępstwa gospodarcze;
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wypadki drogowe;
 • przestępstwa dotyczące posiadania i handlu narkotykami;
 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • o ustanowienie dozoru elektronicznego;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw.