Kancelaria Adwokacka

Anna i Dariusz Czamarscy

KANCELARIA


Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie działa od ponad 20 lat, świadcząc pomoc osobom indywidualnym w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Działamy w oparciu o wysokie standardy etyczne i merytoryczne. Wieloletnia praktyka nauczyła nas, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do każdego Klienta, poparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem. Cechą, która nas wyróżnia jest fakt, że rozwiązania prawne dostosowujemy do potrzeb i wymagań Klientów. Wierzymy, że tylko takie podejście zapewnia pożądane efekty. Udzielamy porad prawnych w Centrum Warszawy, dzięki czemu wszyscy nasi klienci mają łatwy dojazd.

ZAKRES USŁUG


Zakres usług naszej warszawskiej kancelarii prawnej obejmuje między innymi pełną obsługę spraw przed sądami powszechnymi wszystkich instancji na terenie kraju. Specjalizujemy się w następujących gałęziach prawa:

 

PRAWO CYWILNE

Rzetelna kancelaria adwokacka w centrum Warszawy, godnie reprezentująca interesy swoich Klientów. Prowadzimy:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku;
 • sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja);
 • rozliczenia majątkowe osób żyjących w konkubinacie;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie;
 • odwołanie darowizny;

PRAWO RODZINNE

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Do najczęściej prowadzonych należą w szczególności:

 • sprawy o rozwód, separację;
 • podział majątku wspólnego;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • zasądzenie alimentów;
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, przysposobienia;
 • ustalenia miejsca pobytu i kontaktów z dziećmi;

PRAWO KARNE

Od wielu lat przedmiotem naszych usług jest prawo karne, czyli obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, karnoskarbowego i o wykroczenia, a w szczególności:

 • przestępstwa gospodarcze;
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków, wypadki drogowe;
 • przestępstwa dotyczące posiadania i handlu narkotykami;
 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności i o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • o ustanowienie dozoru elektronicznego;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego i pomoc w ochronie jego praw.

MEDIACJE I NEGOCJACJE


Bardzo ważną, choć wciąż często niedocenianą rolą prawnika, są wszelkiego rodzaju mediacje i negocjacje. Są one alternatywną do postępowania sądowego metodą rozwiązywania sporów.

Pomocne są w dążeniu do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony zakończenia konfliktu we wszelkich sprawach – zarówno sądowych, jak i prywatnych. Prowadzone są między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, w sprawach karnych i z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. W kancelarii uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest adw. Anna Czamarska, która jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

O NAS


Anna i Dariusz Czamarscy, w ramach kancelarii adwokackiej, udzielają porad prawnych, a także prowadzą postępowania sądowe na terenie całego kraju.  Ponad 30-letnie doświadczenie pozwala im na profesjonalne i rzetelne prowadzenie spraw, nawet tych bardzo trudnych i skomplikowanych. Ten zawód wymaga umiejętności działania pod presją czasu, dzięki wieloletniej praktyce potrafią pomagać Klientom, odciążając ich jednocześnie od stresu związanego z postępowaniem sądowym. Działają kompleksowo, wzajemnie uzupełniając się w zakresie specjalizacji, współdziałają przy sprawach cywilnych i karnych. Współpracują z firmami z różnych branż, co pozwala im na kompleksową obsługę i eliminuje konieczność poszukiwania przez ich Klientów pomocy w innych sprawach. Dewiza kancelarii brzmi – wygrana Klienta, naszym sukcesem!

Adwokat Anna Czamarska

Od ponad 20 lat pomaga Klientom porządkować ich sprawy osobiste i majątkowe.

Jest osobistym prawnikiem i specjalizuje się w sprawach rodzinnych oraz cywilnych.

Rozumie, jak w trudnych życiowych momentach ważne jest wsparcie prawnika i autentyczne zrozumienie prowadzonej sprawy, dlatego też udziela pomocy Klientowi nie tylko na sali sądowej, ale również poza nią.

Klienci doceniają jakość jej pracy, dostępność, kiedy potrzebują porady, a także fakt, iż w każdą sprawę angażuje się w pełni, ponieważ wie, że każda z nich to osobna historia.

Chętnie zajmuje się sprawami trudnymi i skomplikowanymi, ponieważ właściwe ich poprowadzenie wymaga szerokiej wiedzy popartej doświadczeniem.

W swoim dotychczasowym dorobku ma głośne sprawy medialne, a także te, które powierzyli jej Klienci ze świata biznesu, polityki, nauki oraz sztuki.

Uważa, że prawnik na sali sądowej to za mało. By przejść przez życiowe zakręty, człowiek potrzebuje także wsparcia drugiego człowieka. Takim właśnie empatycznym, osobistym prawnikiem jest dla swoich Klientów.

Adwokat Dariusz Czamarski

Praktykę adwokacką prowadzi od ponad 30 lat, jest przede wszystkim specjalistą w prawie karnym. Do powierzanych mu spraw podchodzi z wielkim zaangażowaniem oraz rzetelnością, łącząc wieloletnie doświadczenie procesowe z wiedzą prawniczą.
Reprezentuje swoich Klientów w sprawach karnych na każdym etapie postępowania – poczynając od postępowania przygotowawczego przez postępowanie sądowe, po apelacyjne, kasacyjne oraz wykonawcze.
W swoich działaniach występuje jako obrońca oskarżonych oraz pełnomocnik pokrzywdzonych. Ważnym jest dla niego, aby Klient czuł, że powierzył swoją sprawę w profesjonalne i godne zaufania ręce, dlatego służy swoją wiedzą oraz wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości czy niejasności.
Brał udział w wielu głośnych medialnie procesach, wieloosobowych, skomplikowanych postępowaniach karnych oraz z sukcesem reprezentował Klientów w kilkuset sprawach.