MEDIACJE I NEGOCJACJE


Bardzo ważną, choć wciąż często niedocenianą rolą prawnika, są wszelkiego rodzaju mediacje i negocjacje. Są one alternatywną do postępowania sądowego metodą rozwiązywania sporów.

Pomocne są w dążeniu do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony zakończenia konfliktu we wszelkich sprawach – zarówno sądowych, jak i prywatnych. Prowadzone są między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, w sprawach karnych i z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. W kancelarii uprawnioną do przeprowadzania postępowania mediacyjnego jest adw. Anna Czamarska, która jest mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie i Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.